Bibelordet

Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.

Romarbrevet 7:25

Dagens tanke:

Det är lätt att spåra ur när man lämnas åt sina egna tankespår. Vi behöver andras inspel och ifrågasättanden för att få perspektiv och påminnas om vad vi innerst vill. I vänners gemenskap korrigeras kursen och finns det stöd vi behöver för att hålla den.

Tidigare bibelord

Dagens poddar