Bibelordet

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psaltaren 145:18

Dagens tanke:

Hur nära? Ja, kan något vara närmare än ett rop som stiger ur en människas strupe? Alltså lika nära som luften du andas och som stämbandens vibrationer i din hals.

Tidigare bibelord

Dagens poddar