Bibelordet

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen?

Predikaren 1: 2-3

Dagens tanke:

Predikaren tillskrivs den omåttligt rike och mäktige kung Salomo, en man med 700 hustrur och 300 bihustrur. Vem, om inte han, kunde uppfylla i stort sett alla sina önskningar? Tydligare exempel på att rikedom och makt inte är livets mening är svårt att hitta.

Tidigare bibelord

Dagens poddar