Bibelordet

Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt.

Ordspråksboken 9:10

Dagens tanke:

På sätt och vis är det enkelt: den som söker sig mot det goda och sanna (Gud står ju för det) agerar rimligen klokare än den som inte gör det. Och den som på den vägen lär känna Gud får både kraft och inspiration att leva klokt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar