Bibelordet

Dessa (tecken) har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn.

Johannesevangeliet 20:31

Dagens tanke:

Tro får oss att äta, dricka och klä oss – ja utan tro vore det ingen mening med att kliva ur sängen. Tro byggs av att en växelverkan mellan vår längtan och de slutsatser vi drar av gjorda erfarenheter. Så byggs liv såväl i relation till varandra som till Gud.

Tidigare bibelord

Dagens poddar