Bibelordet

I sin stora barmhärtighet har han (Gud) fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

1 Petrusbrevet 1:3

Dagens tanke:

En kristen världsbild förutsätter att när den person genom vilken världen skapades, Jesus Kristus, dör och uppstår, så förebådar det att skapelsen ska upprättas lika visst som att den skapats. Att ta till sig detta är att tillägna sig “ett levande hopp”.

Tidigare bibelord

Dagens poddar