Bibelordet

När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen.

Johannesevangeliet 16:13

Dagens tanke:

Man ska alltid vara på sin vakt när någon gör anspråk på “hela sanningen”! Men “sanningens ande” är inte auktoritär och kräver inte underkastelse. Snarare yttrar den sig som en viskning i vårt innersta, en föraning och en längtan underifrån.

Tidigare bibelord

Dagens poddar