Bibelordet

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.

2 Kor 13:13

Dagens tanke:

Bibeln påstår att Gud är kärlek, och kärlek tar sig ju alltid uttryck i gemenskap. Så beskrivs också Gud som en treenig gud som bjuder in oss människor i sitt eget ständigt pågående kärleksflöde.

Tidigare bibelord

Dagens poddar