Bibelordet

Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om.

Markusevangeliet 6:30

Dagens tanke:

Det var delexamen i apostlaskolan efter första praoperioden och Mästaren lät dem först prata av sig om sina erfarenheter. Han visste att ingen är mottaglig för förmaning eller tillrättavisning förrän han fått ur sig sin egen berättelse.

Tidigare bibelord

Dagens poddar