Bibelordet

Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun.

Psaltaren 8:2-3

Dagens tanke:

Meningslösa barnskrik är inget ideal för lovsången, men det är lätt att bli frustrerad över språkets begränsningar när man vill lova Gud. Kanske uppskattar Skaparen vårt ofullkomliga bönespråk lika mycket som en förälder gläds åt sitt barns förnöjsamma joller?

Tidigare bibelord

Dagens poddar