Bibelordet

Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa.

Filipperbrevet 1:23

Dagens tanke:

Att en gudsman som aposteln Paulus på det här sättet låter oss förstå lite av sin inre kamp kan på något motsägelsefullt sätt vara trösterikt också för oss. Vi inser också hur de attacker och trakasserier han ständigt får utstå färgar hans liv.

Tidigare bibelord

Dagens poddar