Bibelordet

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik.

Psaltaren 65:10

Dagens tanke:

Men om det oumbärliga regnet spolar bort den bördiga jorden? Är det då Skaparens fel?

Kanske visar det bara hur fast besluten han är att värna vår fria vilja.

Egoism och girighet får konsekvenser. Solidaritet och omsorg skulle göra jorden bördig och rik.

Tidigare bibelord

Dagens poddar