Bibelordet

Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”

Matteus 13:57

Dagens tanke:

Alla är vi dömda att leva i spänningen mellan futtighet och storhet, mellan kroppens dunster och tafflighet och andens bländande glans. Det hem och den hemstad som oftare påminner om taffligheterna än om glansen kan stå i vägen för framgång och stordåd.

Tidigare bibelord

Dagens poddar