Bibelordet

Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje, klokheten skall värna dig och insikten beskydda dig.

Ordspråksboken 2:10-11

Dagens tanke:

Vishet, kunskap, klokskap och insikt kan förvisso komma ur studier, men också ur förmåga att ta till sig de lärdomar själva livet ger. Det ena som det andra bör tas till vara av den som längtar efter att bli vis.

Tidigare bibelord

Dagens poddar