Bibelordet

Förkasta inte Herrens fostran, min son, känn inte avsky för hans tuktan, ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär.

Ordspråksboken 3:11-12

Dagens tanke:

Vi har gjort upp med fysisk aga i vår kultur – gott så. Men även en kärleksfull fostran innehåller moment av stränghet och krav av olika slag. Att lära sig att avstå eller att vänta för att nå högre mål kan till exempel vara nog så påfrestande.

Tidigare bibelord

Dagens poddar