Bibelordet

Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det.

Lukasevangeliet 17:20-21

Dagens tanke:

Det mesta av det som håller världen samman undflyr ju mått och våg.

Var är kärleken?

Var är tron?

Eller hoppet?

Lika lite som vi avfärdar kärlek, tro och hopp borde vi avfärda Guds rike – en tid som vår behöver verkligen detta rike, genomsyrat av kärlek.

Tidigare bibelord

Dagens poddar