Bibelordet

Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han (Jesus) lagt under sina fötter.

1 Korinthierbrevet 15:26-27

Dagens tanke:

Vi säger ibland att vi “försonas med döden”. Kanske det. Men frågan är om det är riktigt sant?

Döden är och förblir en förnuftsvidrig, anstötlig fiende till Guds skapelse. Gott då att höra att den inte ska få sista ordet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar