Bibelordet

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Lukasevangeliet 21:33

Dagens tanke:

Vänta nu: enligt Bibelns berättelse så blev världen till genom ett gudomligt ord. Om alltså Gudsorden är odödliga finns ju i dem en möjlighet till en ny värld om den gamla förgås. Inte för att vi kan förstå hur, men vi kan ta till oss att en ny värld är möjlig.

Tidigare bibelord

Dagens poddar