Bibelordet

Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna.

Psaltaren 146:7-8

Dagens tanke:

Varför provocerar trohet? Är det den där viljan att uthålligt gneta på med blicken fäst mot fjärran mål som utmanar oss otåliga? Men tänk om själva nyckeln till livet ligger i att troget stå fast vid övertygelsen att Herren kommer att befria, öppna och räta ut?

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar