Bibelordet

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.

Psaltaren 36:6

Dagens tanke:

Den plats eller situation finns alltså inte som ligger utanför Guds nåd och trofasthet. Det gäller alltså oavsett hur vi känner oss: ovärdiga, förkastade eller för den delen självsäkra och överlägsna – ingenting kan skilja oss från Guds nåd och trofasthet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar