Bibelordet

”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.”

Lukasevangeliet 18:41

Dagens tanke:

Fattar inte Jesus vad en blind vill? Fast å andra sidan visar han väl här att Gud verkligen tar vår fria vilja på allvar, att den som skapade oss fria lyssnar till våra önskningar innan han går till handling.

Tidigare bibelord

Dagens poddar