Bibelordet

Då ropade de till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde.

Psaltaren 107:6-7

Dagens tanke:

Vad är räddningen för den som är i nöd?

En plats där människor bor.

Så är vi ämnade för varandra, att i tillit möta en godhjärtat medmänniska är en väg ut ur trångmål.

Tidigare bibelord

Dagens poddar