Bibelordet

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid.

Psaltaren 104:27

Dagens tanke:

Att sätta sitt hopp till Gud kan vara tveeggat: som uttryck för lättja är det knappast föredömligt. Men om hoppet tar form av vila vid och tillit till Skaparens omsorg – kanske uttryckt i bordsbönens tacksamhet – blir det ett av livets viktigaste fundament.

Tidigare bibelord

Dagens poddar