Bibelordet

Herren ser var människan går, han ger akt på alla hennes steg.

Ordspråksboken 5:21

Dagens tanke:

Den som känner sig illa till mods vid tanken på Guds allseende öga kanske bör fundera över vad han håller på med eller hur hans gudsbild ser ut.

Men ingen av oss lever ju upp till vare sig sin egen eller Guds standard. Alla lever vi uteslutande av Guds nåd.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar