Bibelordet

Hör, visheten ropar, insikten låter höra sin röst. Hon står uppe på höjderna, vid alla vägar och vägskäl.

Ordspråksboken 8:1-2

Dagens tanke:

Det är faktiskt inte så att vi är dömda att förlora oss i fördumningens kakafoni av röster. Den som aktivt lyssnar efter vishetens signaler ska finna dem: hos kloka medmänniskor, i Bibelns berättelser och i andra verk och i tusen andra sammanhang.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar