06 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

De ger ny livslust åt utbrända kvinnor

Förbön, samtal och skapande är bara några annorlunda delar i ett rehabiliteringsarbete som pågår i Umeå och som vilar på kristen grund. På Livsnära träffar möter man de sjukskrivnas själsliga och andliga behov i en långsiktig rehabilitering. Något som Margareta Sandman, initiativtagare och ledare, upptäckte saknades då hon själv drabbades av en skada och blev långtidssjukskriven.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar