04 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Självsäkra Nelly

Hon bad med tusentals, men dog av allt att döma ensam. Hon kallades till möten och samlingar inom alla väckelserörelser, men hörde till slut inte till något av dem. Nelly Hall hette hon, och hon var ett av Helgelseförbundets stora namn – inte den första kvinnan, inte den enda, inte okontroversiell, men en av de viktigaste personerna för den svenska väckelsen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar