05 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

”Intresset för religiösa frågor är mycket stort”

Förr var det mest kyrkfolket som läste Bibeln, men i dag har bibel-bruket ökat utanför kyrkorna, inte minst bland unga. Det menar forskare Petrus talat med.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar