05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Anders Bengtsson svarar:

Lausanne-deklarationen är ett dokument från en internationell missionskonferens 1974. Den har utan tvekan haft stor betydelse och jag ställer i princip upp på vad den säger. Att i dag låta Lausanne-deklarationen vara kriteriet för att dela in alla kristna i evangelikala eller icke evangelikala och att låta den utgöra grunddokument för samverkan mellan kyrkor och samfund är att tillmäta den alltför stor betydelse.Lausanne-deklarationen har flera olika sidor. Delar av den är formulerad som en trosbekännelse. Jag stämmer gärna in i den, men söker vi en trosbekännelse tycker jag den Apostoliska är mycket bättre, tydligare och mer heltäckande. Dessutom känner de flesta till den. Hur många SAM:are vet vad det står i Lausanne-deklarationen?Flera delar av Lausanne-deklarationen är en omvänd trosbekännelse som talar om vad vi inte tror. Man ser tydligt att den är skriven som markering mot Kyrkornas Världsråd. I det sammanhang den formulerades hade det sin betydelse, men jag är tveksam till att det är den bästa utgångspunkten i ett grunddokument för samverkan mellan samfund och kyrkor i Sverige.Största delen av dokumentet handlar om evangelisations- och missionsstrategi. Här talas om allt från evangelisationsformer och prioriteringar av resurser till vikten av nationella ledare i missionsländerna och missionärernas rörlighet över alla sex kontinenterna. I denna del tycker jag att Lausanne-deklarationen alltför ensidigt talar om att 'evangelisation är proklamation'. I många sammanhang tror jag att dialog och diakoni är väl så bra vägar för evangelisation.Beträffande den evangelikala plattformen kan jag inte se behovet av ytterligare ett ekumeniskt organ. Dessutom anar jag att 'plattformen' kommer att verka mer splittrande än enande i svensk ekumenik. ANDERS BENGTSSON missionsföreståndar-kandidatNya Dagen 2000:10:27

Fler artiklar från Debatt