03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Behövs det apostlar

Den amerikanska organisationen International Coalition of Apostles, ICA, under ledning av professor Peter Wagner har etablerat sig i Norge med några pingstpastorer i nätverket. Bibelläraren Thoralf Gilbrant varnar i pingströrelsens veckotidning Korsets Seier för ICA och påminner om den splittring som drabbade den danska pingstväckelsen i den här frågan.Gilbrant påpekar också att pingstledarna T B Barrat och Lewi Pethrus hela tiden sa nej till att bli benämnda apostlar. Historien har i efterhand ofta beskrivit dem som apostlar, men det var ingenting som de själva uppmuntrade. På 70-talet blev den här frågan en splittringsorsak i den karismatiska väckelsen. Derek Prince och Bob Mumford är ett par kända 'apostlar' från den så kallade herdeskapsrörelsen eller lärjungaskapsrörelsen som växte fram i Florida, USA.Prince och Mumford byggde upp en pyramidal struktur som gav många omogna småpåvar en makt och auktoritet över andra människor som de inte var mogna att förvalta. Andligt maktmissbruk följde i spåren av denna strömning.Nu ska det sägas till ledarnas heder att de utan kompromiss tog avstånd från sina egna idealistiska idéer.Men nu ser vi alltså ännu en gång en rörelse med klart utnämnda apostlar. Dessutom sker detta under ledning av den man som för bara något år sedan var initiativtagare till den rent bisarra förbönskampanjen 'Queen of Heaven' i Efesus.De norrmän som hittills ingår i nätverket betonar att de inte ännu kallar sig apostlar och att det inte finns någon parallell till Bibelns tolv apostlar. Men icke desto mindre har frågan redan vållat stor oro i broderlandet. Men behövs det inte apostlar i vår tid? Och har det inte alltid funnits sådana? Det är berättigade frågor. Om man översätter det grekiska ordet apostel till latin blir det missionär. I den meningen kan man säga att många pionjärarbetare i missionsarbetet haft en apostolisk tjänst.Man brukar också beskriva många reformatoriska händelser som apostoliska. När Martin Luther återupprättar Bibelns auktoritet för många kristna är det en apostolisk handling. På samma sätt är det med Wesleys återupprättelse av de goda gärningarnas frukt och Barrats/Pethrus återupptäckt av pingsterfarenheten. Allt detta kan beskrivas som en apostolisk förnyelse.Men frågan kvarstår om nu levande individer ska bära titeln apostel. Ett grundläggande problem med den frågan är hela den pyramidala struktur som i stort sett alla kyrkor, samfund och rörelser arbetar med.Om det finns en hierarki mellan medlemmar, diakoner, äldste, pastorer och föreståndare så hamnar aposteln på toppen av den hierarkin.Det är möjligt att det kommer en sådan upprättelse av kristenheten i världen att det åter skulle vara naturligt att använda apostlabegreppet. Men innan den frågan ens behöver ställas kan vi ägna tiden åt att se efter ledare som:l har en allmänt erkänd karaktär och gåvoutrustningl står upp för det rena, apostoliska evangelietl står upp för det allmänna prästadömetl utför apostoliska mirakell uthärdar apostoliskt lidandel visar apostolisk ödmjukhetl har en genuin erfarenhet av att underordna sig andra i ett teamTills dessa personer har trätt fram behöver vi inte arbeta med apostel som en titel. Eller som John Wimber svarade när någon frågade honom om han var en apostel: 'Jag vet inte vad en apostel är för något. Jag har fullt upp med att vara en epistel. Visa mig först en normal kristen i västerlandet innan vi börjar diskutera titlar!' Nya Dagen 27 oktober 2000Nya Dagen 2000:10:27

Fler artiklar från Debatt