05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Den mångkulturella kyrkan en stor rikedom

Bibelläraren Björne Erixon var inte den ende med vita hårstrån i den stora ungdomssamlingen Rock the Globe den gångna helgen. Jag gjorde själv ett besök på den samling som kom att bli den största - konserten på lördagseftermiddagen med den engelska gruppen Delirious. 10000 ungdomar deltog i Rock the Globe. Det kan ha varit ytterligare några tusen på Delirious-konserten.Nu råkar det vara så att jag inte bara uppskattar Bachs motetter och kantater. Jag är minst lika förtjust i tung lovsångsrock, så det var ingen större uppoffring att sitta där med basljudet studsande mot bröstkorgen.Men den fråga jag satt och funderade på under den två timmar långa konserten var hur många olika kulturer det egentligen finns inom den svenska kristenheten. Genomsnittsåldern i Globen kan knappast ha varit mycket över 20. Men kulturella variationer är inte bara en åldersfråga.Det finns jämnåriga till ungdomarna i Globen som helst åker till Taizé för att uppleva mystik och liturgi. Andra ungdomar åker till stora sommarmöten med bibelstudier, timme efter timme.Den musikaliska stilen i Globen var klart ungdomsinriktad, men det var inte bara ett musikevenemang. Här fanns det också bibelstudier, paneldiskussioner och bönenätter och ungdomarna deltog mangrant även i dessa.Reflektionen man gjorde i Globen under den gångna helgen är vilken oerhörd potential som finns samlad i denna jättearena. Här fanns kristna ungdomar från i stort sett alla kyrkor och samfund och från alla delar av landet.Utmaningen till oss andra - vi som har våra rötter i mera traditionella kristna sammanhang - blir ju hur all denna visionära kraft och missionsiver ska få utrymme, förtroende och stöd. Det finns en helt annan gruppering i svensk kristenhet som har en liknande situation med djupa kulturklyftor i förhållande till det traditionella. Jag tänker på de många invandrare som finns i kyrkor och samfund. Många av dem är flyktingar. De talar ett annat språk. De har en annan musikalisk stil och de har en del annorlunda traditioner med sig från sin bakgrund.Mycket av den verkliga tillväxt som finns i kristna församlingar i Sverige kommer från invandrarkontakter. Det är inte bara i vårt land det förhåller sig på det sättet. Jag mötte vid två olika tillfällen pastorer från amerikanska megakyrkor och frågade dem om tillväxten i deras egen lokala församling.Båda beskrev först sina församlingar som nära stagnation, men när jag påminde om de spansktalande grupper de båda har i sina kyrkor ändrade de sig lite generat: 'Ja, räknar man med dem också så växer vi faktiskt riktigt ordentligt just nu!' De många kulturerna i den kristna kyrkan - olika generationer, etniska, språkliga och kulturella bakgrunder - är en stor rikedom. Men då måste de också tas tillvara. Vi som kanske mest liknar 'mittströmmen' av svensk medelklasskristendom måste se upp så vi inte missar de stora och spännande skeenden som finns utanför våra horisonter.Nya Dagen 2000:11:01

Fler artiklar från Debatt