16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Insändare: Respektera andras ordval, Jägerskog!

Magnus Jägerskogs insändare (26/1) gav direkt vid läsningen en olustkänsla djupt ner i bröstet. Även om vissa av hans påståenden är sakligt riktiga och besvikelser upplevts inte bara av dagens ungdom utan också nu och då även av tidigare generationer trots välmenande förslag/insatser, tycker jag ändå att artikeln bedrövar på ett alldeles speciellt sätt. Att benämna diverse ”andliga uttryck” som ”floskler” tror jag bedrövar inte bara de som efter en stark upplevelse av Andens närhet fäller uttryck som ”det var en härlig ande i dag”, och så vidare, utan bedrövar också Guds Ande! Ordet ”floskler” i dessa sammanhang upplevs så nedsättande och kränkande på hela den andliga verksamheten och tillvaron. Kan man dessutom dras med i att ”skratta” negativt åt det hela tyder inställningen inte på någon större finkänslighet.Vi som varit med en tid och fått smaka en del av andliga erfarenheter missförstår inte varandra när de i artikeln nämnda ”andliga” uttrycken förekommer. Att utomstående inte ”hänger med” i alla de ordvalen är förståeligt, men det ena får inte döma ut det andra! ”Vi måste vara försiktiga med det vi säger, annars riskerar vi att hamna i en situation där orden förlorar sin mening”, skriver Magnus Jägerskog. Bäste Magnus! Använd då inte ordet ”floskler” och att ”skratta åt” i dessa sammanhang – det är inte att vara försiktig. Föredömligt är det i alla fall inte!Ditt goda syfte ska härmed inte ifrågasättas. Olof Djurfeldts artiklar (1/2 och 13/2) med anledning av ditt inlägg manar till kontakt över generationsgränserna. Med en smula ödmjukhet från alla håll kan inlyssningen av varandras tankar, idéer – gärna stärkta av mångas erfarenheter och ”andliga” upplevelser – säkerligen leda till något gott! Ditt senaste inlägg (9/2) tyder ju i alla fall på en god målsättning. En målsättning, som de flesta av oss säkerligen ser som positiv och gärna vill vara med i förbön för!

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar