16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bra regeringsinitiativ

NYA DAGEN 16 februari 2001:

Nya Dagen kunde i går berätta om det nya råd för kontakt med trossamfunden som regeringen skapat. Där ska gemensamma, angelägna frågor dryftas. Ett första möte mellan trossamfundens representanter och kulturminister Marita Ulvskog har redan ägt rum.Rådet är ett bra regeringsinitiativ. Det är naturligtvis en angelägenhet för varje enskilt trossamfund att ha egna kanaler till den världsliga maktens boningar, och gemensamma organ som Sveriges Kristna Råd och Sveriges Frikyrkosamråd fungerar bland annat som remissorgan och gör sin röst hörd i olika frågor.Men med banden kapade mellan staten och Svenska kyrkan och med en brokigare religiös kartbild har vi fått en ny situation, där ett råd av den här typen kan fylla en viktig funktion. Det är bra att regeringen vill lyssna till trossamfunden.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar