12 april 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Ledare: Mer makt åt riksdagen

Mer makt åt riksdagen. Mer ljus på riksdagens ledamöter. Mer tid att i riksdagen diskutera långsiktiga principfrågor. Vilket i sin tur betyder något mindre regeringsinflytande, eller i varje fall inte fullt så mycket ljus på statsminister Göran Persson. Det blir följden om en utredning under ledning av riksdagens talman Birgitta Dahl får som den vill.I dag är riksdagsarbetet i väldigt hög grad ett grävande i budgetsiffror och petande i detaljer. Det är följden av den förändring som genomfördes i mitten av 90-talet, och som innebär att riksdagen under våren lägger fast ramar och riktlinjer för budgeten de närmaste tre åren, och sedan på hösten detaljerna för den närmaste tiden. Så har hela riksdagsåret blivit vad talman Birgitta Dahl kallar ett ”budgetträsk”. De stora mer övergripande frågorna lever ett undanskymt liv. Och de stora politiska utspelen sköts av regeringen.Riksdagen fungerar inte som central nationell debattarena. I början av sin statsministerbana talade Göran Persson om att de stora och viktiga förslagen skulle presenteras först i riksdagen och därmed markera de folkvaldas centrala politiska roll. Så har det inte blivit. Ministrarna snavar över varandra i ivern att göra sina utspel på DN-debatt. Det är där riksdagens ledamöter först får reda på vad regeringens representanter tänker och tycker och föreslår.Ambitionen att stärka och vitalisera riksdagens roll är mycket lovvärd. Ett av de bästa utredningsförslagen är stärka oppositionens möjligheter att utarbeta egna budgetalternativ. I dag regeringens resurser så överlägsna, att det aldrig blir någon riktig kraftmätning mellan olika förslag. Oppositionen tvingas nöja sig med lama reservationer, medan regeringens budget helt dominerar debatten.Om riksdagen kan bli arenan där tydliga alternativ sätts mot varandra i vitala debatter, då finns förutsättningar att öka intresset för vad som sker i de folkvaldas församling. Om någon mindre ljus därmed faller på Göran Persson och hans rike i Rosenbad är det ingen förlust för demokratin.

Fler artiklar från Debatt