15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Debatt: Myrdals syn på barnen präglar beslut om maxtaxa

Birger Jacobsson, kommunalråd (kd) i Huddinge:

Ett beslut om införande av maxtaxa på dagis innebär fortsättningen på den (s)-politik som sedan 1930-talet formats av Alva Myrdals syn på barnens väl. En politik där föräldrarna omyndigförklaras och fråntas ansvaret för sina barns fostran och utveckling. I stället ska statligt utbildade experter ta hand om våra barn från ett års ålder, ju fler timmar om dygnet desto bättre. Det finns förskräckande exempel i Myrdals skrifter. Tyvärr verkar dessa otidsenliga föreställningar leva kvar inom socialdemokratin.Skolminister Wärnersson menar att målet är att alla barn ska gå i en allmän förskola. Det kan ju låta bra innan man tänker efter lite närmare. Man kan för det första fråga sig vad välfärd är för en tre- eller fyraåring. Man kan också fråga sig hur allmän förskola ska genomföras i glesbygdskommuner. Ska tre–fyra-åringar bussas miltals varje dag, eller? Och hur löser man det för dem som i dag har dagmamma? Dagmammor är väl förresten inte heller riktigt ”rumsrent” i socialdemokraternas Sverige? Men i glesbygden kan vi faktiskt inte klara oss utan dessa fantastiska, flexibla resurser.När Kristdemokraterna 1994, med stöd av de andra borgerliga partierna, genomförde vårdnadsbidraget, var det cirka 70 procent av barnfamiljerna som välkomnade detta erbjudande, trots att beloppet då var lågt. Det säger en del om behovet av alternativ inom barnomsorgen.Hösten 1994 återtog socialdemokraterna makten och avskaffade omedelbart vårdnadsbidraget med hänvisning till det statsfinansiella läget. Men en maxtaxa som kostar skattebetalarna mångdubbelt mer, och gynnar höginkomsttagarna mest går utmärkt att genomföra. Det handlar alltså om ideologiska och inte ekonomiska skäl!Vi kristdemokrater vill att det ska finnas valfrihet. Varje individ och varje familj är unik. Därför ska varje familj ges möjlighet att ordna sin barnomsorg utifrån sina egna önskemål och med samma subventioner från staten. Varför finns valfrihet i andra västländer där socialdemokraterna styr, men inte i Sverige?Är det viktigare att barnen lämnas över till statens utbildade pedagoger, än att de får vara tillsammans med sina föräldrar de första mycket viktiga åren?Ingen skugga över vår mycket duktiga personal i barnomsorgen som gör ett utomordentligt bra jobb. Det är bristen på alternativ som saknas.Varför ska våra skattemedel endast gynna en viss sorts barnomsorg, är detta demokrati?Enkätundersökningar som gjorts visar att en övervägande del av föräldrarna skulle föredra att vara hemma med sina barn de första åren om dom fått möjlighet till detta. Tyvärr har de flesta föräldrar inte råd med detta i dag. Fler och fler pappor upptäcker också hur fantastiskt det är att ta del av sina barns uppväxt. Låt fler mammor och pappor få chansen! Karriär och yrkesliv tar sin tid, men barnen måste få ta sin tid också. Ge föräldrar mer tid för sina barn, det skapar tryggare barn, mindre problem i skolorna och mindre våld. Uppvärdera föräldrarollen så att det inte känns ”fult” att välja sina barn framför karriären under några år av livet!Vi måste säga ett kraftfullt nej till maxtaxan. Säger vi ja sviker vi alla de barnfamiljer som kämpar för valfrihet och mer tid för barnen. Människor litar på kristdemokraterna. Låt dem kunna fortsätta göra det!

Fler artiklar från Debatt