05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Förpliktande humanism

Kyrkans Tidning:

Det är genom sin relation till Gud som människan får sitt värde. På liknande sätt bör då också allt annat i Guds skapelse ha ett värde i sig. Utgående från en sådan syn blir människovärdet, djurens värde och naturens värde aldrig något oväsentligt. Alla har de sitt värde i sig.Människans förmåga till eftertanke skiljer henne från djuren. Inte i den betydelsen att hon skulle ha ett högre värde. Däremot har människan ett ansvar. För sig själv och sitt handlande men också för djuren och naturen, som inte förmår föra sin egen talan.Den humanism dagens människor bör återupptäcka kännetecknas inte bara av godtycke och förmåner. Den förpliktar också till ett ansvar för allt annat levande.

Fler artiklar från Debatt