15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Riskabel prognos-filosofi

Nya Dagen 22 mars 2001:

Handelns utredningsinstitut ser i sin kikare en ekonomisk tillväxt som tämligen tvärt tappar farten. Men LO-ekonomerna är fortfarande optimistiska. Även utan räntesänkning kommer ekonomin att växa kraftigt, heter det.Det är inte alldeles lätt att bedöma värdet i sådana utsagor. Goda prognoser föder optimism. Tror folk på framtiden handlar man mer, och då växer ekonomin. Så ser, förenklat, mekanismen ut. Problemet är att den mekanismen tydligen också styr prognosmakarna.”Ju mer den dystra stämningen trummas ut, desto större är risken för en sämre utveckling än vi prognostiserat”, säger LO:s chefsekonom Dan Andersson i Svenska Dagbladet. Därmed motiverar han behovet av att servera positiva prognoser.Men om de optimistiska prognoserna endast bygger på behovet av optimistiska prognoser måste bubblan spricka förr eller senare. Spåren av den filosofin har vi bevittnat på börsen. Och den som vill veta mer om hur riskabelt det kan vara med överskattning som slår över i besvikelse och skadar trovärdigheten kan ju slå en signal till Ericsson.

Fler artiklar från Debatt