11 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Frihet viktigare än datorfilter för människan

RASMUS HANSSON (informerad väljare):

När jag läser Johnny Gyllings insändare i Nya Dagen den 20 mars blir jag först upprörd och sedan en aning nyfiken.Det som upprör mig är faktum det förslag du gör gällande; att alla datorer betalda av staten ska förses med filter för att bekvämt ta bort all nazistpropaganda, all pornografi och alla bombrecept från det synliga Internet. Detta är ju hemskt.Vi har i Sverige en tryckfrihet lagstadgad i grundlagen, samt uttrycksfrihet och åsiktsfrihet som vi ska ta vara på, inte skärma av oss ifrån. Om filterprogram installeras på det sätt du föreslår, slås stora delar av den grundlagsskyddade tryckfrihetslagen bort, och detta vore fruktansvärt. Den lagen är mer än guld värd.Insändaren gör mig också nyfiken. Tror du att nazismen kan utrotas genom att dess propaganda inte kan läsas på internet? Naturligtvis kan det inte det. Nazismen och pornografin och terroristmetoderna som paraderas på Internet kan försvinna om alla medborgare kan bli varse dem, och ta en aktiv ställning mot dessa företeelser. Problemen kan inte ”ignoreras bort”. Skygglappar skyddar oss inte. Informerade val kan dock göra det. Vi behöver ha tillgång till information för att kunna bilda oss en uppfattning av hur världen runt oss faktiskt ser ut.Vi kan inte skapa informerade val genom att förneka allmänheten, vare sig i skolor eller på bibliotek, möjligheten att ta del av information, även om vi personligen inte håller med om vad som propageras för dagen.

Fler artiklar från Debatt