15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ledare: Vidga visionen, EU!

NYA DAGEN 23 mars 2001:

Den 21 mars, på FN:s internationella dag mot rasism och etnisk diskriminering, publicerade statsminister Göran Persson en debattartikel i Aftonbladet. ”Det finns inga ’vi’ och ’dom’, det finns bara ’vi’ ”, skrev han.Dagen därpå, den 22 mars, skrev han i Expressen en stor debattartikel inför EU-toppmötet i Stockholm. Den handlade om att EU ska slå övriga världen i en underlig tävlingsgren som kallas ekonomi. Vi ska bli bäst, tjäna mest och må som prinsar allihopa. Om vi är européer, alltså. ”Dom” nämns inte i sammanhanget, den tredje världens fattiga som inte får sälja sina textilprodukter till EU, och flyktingarna som klänger utanpå Schengenmuren i en fåfäng dröm om att komma in i paradiset.EU-toppmötet som startar i Stockholm i dag är en uppföljning av ett liknande möte i Lissabon för ett år sedan. Då las målet fast: EU ska inom tio år vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Full sysselsättning ska kombineras med social välfärd.Inte illa. Problemet är förstås att EU inte bara tävlar mot USA och Japan och andra i samma division. EU tävlar också mot fattiga länder, där brist på rent vatten och näringsrik mat och adekvat sjukvård gör att barnen dör som flugor, och där aids tar livet av de överlevande barnens föräldrar.Om detta hörs nästan inte ett ljud inför toppmötet. Och det som hörs, det kommer inte från hög politisk nivå utan från kyrkor och frivilligorganisationer av olika slag. I ett upprop som Nya Dagen berättade om i går vädjar 25 svenska organisationer till regeringen Persson att den ska sätta press på EU i internationella rättvisefrågor. Det ska inte, det är uppropets budskap i koncentrat, finnas ”vi” och ”dom”. Det ska bara finnas ”vi”. Välfärden ska inte vara ett EU-patent, den ska vara global. Och välfärden i Europa och västvärlden får inte gå ut över den fattiga världens utvecklingsmöjligheter.Det är naturligtvis inte så att världens fattiga länder med automatik blir rikare om de rika blir fattigare. Tvärtom, ska Europa – och Sverige – kunna främja en positiv utveckling globalt måste det ske ur en styrkeposition.Det är på intet sätt moraliskt förkastligt att EU-länderna strävar efter full sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social välfärd. Det förkastliga är ivern att bygga murar kring välfärden, och oförmågan att vidga horisonten och se världen. Hela världen. Det förkastliga är, för att använda statsminister Göran Perssons egna ord, att agera utifrån mönstret ”vi” och ”dom”.Ett exempel. Samtidigt som frihandeln prisas hålls utvecklingsländernas exportmöjligheter tillbaka. Den tulltrappa som gör det dyrare för u-länderna att sälja förädlade produkter än råvaror är ingenting annat än ett kvardröjande kolonialt tänkande. Tredje världens länder är utmärkta som råvarukällor för den västvärld som vill berika sig, och i den formen hyllas samarbete. Men om utvecklingsländerna själva framställer avancerade produkter av sina råvaror blir de plötsligt farliga konkurrenter.Vad är det, om inte ett ”vi” och ”dom” som ligger farligt nära det som brännmärks en gång om året, på FN:s internationella dag mot rasism och etnisk diskriminering.EU:s toppmöte i Stockholm var tänkt som en fridfull uppföljning av mötet i Lissabon för ett år sedan. Nu tränger sig mul- och klövsjukan och Makedonien på och tillåts störa idyllen. Men den riktigt stora krisen, den ser man inte över muren.

Fler artiklar från Debatt