05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Krig är inget för kristna

pråkare tänker sig att de älskar sin fiende genom att sätta en kula i huvudet på honom. En del debattörer hävdar att det är skillnad på krig och fred. Men tyvärr, jag ser inte någon sådan klausul i Jesu undervisning. Tvärtom är det väl i krig som frågan om att älska sina fiender ställs på sin spets.I det vanliga livet är det en förhållandevis lätt sak att hävda kärlek till en nästa, men hur lätt är det när fienden är en beväpnad soldat som hotar hela ens tillvaro?Visst är Gamla testamentet fyllt av krig och elände. Ofta påkallat av Gud själv. Men det är viktigt att notera en sak. När Gud beordrar krig sker det på hans villkor. De villkoren utgörs allt som oftast av att Gud begär att hans undersåtar ska lita på honom i stället för att bygga stora arméer. Alltså vinner David över Goliat, Gideons trehundra män för oväsen och fienden förgör sig själv, Simson slår ihjäl en hel armé med en åsnekäke och så vidare. När Israel inte lyssnar på Gud utan upprustar och ingår allianser med de kringliggande makterna så tar Gud sin hand ifrån dem.Det var då Israel var arenan för Guds verk. I och med Jesu död på korset bygger vi ett annat rike, Guds rike. Ett rike utan geografiska, etniska eller bördsmässiga gränser.Kristna befinner sig ständigt i krig, men inte med makter av kött och blod. Huruvida Sverige står och faller är faktiskt irrelevant i sammanhanget. Det låter cyniskt men det är dagens sanning. Kristnas engagemang i samhället ska vara att göra det goda, stå upp för de svaga och kämpa för rättvisa. I ljuset av Kristi uppoffrande kärlek finns det inget utrymme för våldsmoment i det uppdraget.

Fler artiklar från Debatt