02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bekämpa vänsterterrorn!

Makten över gatan. Det är det klassiska första steget till ett maktövertagande för våldsideologier som fascism och kommunism. Gatuvåld, skadegörelse och brutalitet har ett målmedvetet syfte: att sprida skräck och förvirring, att skrämma medborgarna, att lamslå samhällets institutioner. Både Hitler och Lenin var väl medvetna om gatuvåldets betydelse. Men omgivningen tog inte dessa våldsverkare på allvar förrän det var för sent.De så kallade antifascisternas härjningar får inte förringas. Det finns säkert bland dem ett antal ungdomar som utnyttjas som nyttiga idioter. Men det finns förvisso också en hård kärna, som inte låter sig synas, som inte träder fram, men som i det fördolda organiserar och styr dessa vänstermarodörer, som märkligt nog mött endast en bråkdel av det fördömande som riktats mot motsvarande rörelser på högerkanten. Inte sällan, som till exempel i samband med upploppen i Linköping förra våren, har kända kulturpersonligheter bagatelliserat och försvarat anarkistvåldet. Kravallerna i Göteborg måste bli en vändpunkt. Också vänsterterrorn måste bekämpas.NYA DAGEN19 juni 2001

Fler artiklar från Debatt