25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Debatt: Dags för sex delstater i ett federalt Sverige

Sverige var fram till Stockholms blodbad på Stortorget i Gamla Stan 1520 ett regionalt styrt land under dansk överhöghet. När den danske kungen Kristian II (i Sverige kallad ”Kristian Tyrann”, i Danmark kallad ”Kristian den Gode” eller ”Kristian Bondekär”) högg huvudet av eller hängde den församlade svenska regionala eliten, försvann det regionala styret i Sverige. När Gustav Eriksson Vasa drev ut danskarna och intog maktens boningar i Stockholm blev han ensam herre på täppan. Han införde då ett centralistiskt detaljstyre i Sverige som därefter har stått sig i snart femhundra år utan avbrott. Ingen inhemsk revolution (som i Frankrike och USA) eller utländsk ockupation (som i de flesta länder), har rubbat Gustav Vasas system.Länsindelningen med många små län med bland annat Axel Oxenstierna som maktens ingenjör hade i huvudsak till uppgift att underlätta centralmaktens skatteindrivning. Likaså kunde kungen och centralmakten ”härska och söndra” med dessa lilleputtlän som brickor i spelet och eliminera eventuella andra kraftcentra ute i landet som skulle kunna utmana makten i Stockholm.Centralismen och detaljstyret hade sin relevans när Sverige som ett befolkningsmässigt litet land konstant låg i krig med sina grannländer. Men i ett fredligt Europa har detta övergripande motiv för det gamla systemet försvunnit.Svenskt centralistiskt detaljstyre skapar numera mest missnöje inom landet och åtlöje utom landet. I längden tror jag inte att nuvarande system är förenligt med folkstyre i Sverige. Det försvårar också ett vettigt umgänge med mera ”normala” EU-länder. Slutligen kostar det mer än det smakar.Tiden är nu mogen att avveckla det svenska central- och detaljstyret som varit obrutet från Gustav Vasa till Göran Persson. Det är troligen ingen slump att Göran Persson i umgänget med röda, gröna och blå presidenter eller premiärministrar från olika EU-länder trivs bäst med den franske konservative presidenten Chirac. Frankrikes president leder det andra europeiska landet med abnorm centralism och detaljstyre.Den 500 år gamla ordningen i vårt land ska ersättas med ett modernt och av delstater styrt Sverige sammanbundet i en federation av förslagsvis sex svenska delstater. Förebilder finns i Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och andra moderna demokratiska europeiska länder. Framtidens Sverige behöver på central nivå i Stockholm endasta) en tredjedel så stor riksdag för ramlagstiftning,b) en regeringen som kan minskas till en tredjedel när arbetsuppgifterna för de flesta departement och ämbetsverk förs över till de sex delstaterna eller avvecklas som otidsenliga i ett federativt Sverige. Enbart utrikesdepartementet, försvarsdepartementet, riksrevisionsverket och kungahuset torde även i fortsättningen ha en given plats som centrala funktioner i Stockholm.Kraftfulla konstitutionella reformer i riksdagen krävs för att successivt överföra den politiska makten till sex svenska delstater uppbyggda på de folkligt förankrade landskapen. Detta reformarbete bör kunna slutföras under två årtionden. Kanske kan det nya federala Sverige fira sin första födelsedag exakt 500 år efter centralismens seger i vårt land?Om jag fick bestämma så skulle delstatsindelningen se ut så här: Delstaten ”Norra Norrland” kan bildas utifrån landskapen Lappland, Norrbotten och Västerbotten. ”Södra Norrland” kan bestå av Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. ”Mälardalen” utgörs av Närke, Västmanland, Uppland, Stockholm och Södermanland. ”Västra Götaland” kan bestå av Värmland, Dalsland, Bohuslän, Göteborg, Halland och Västergötland. ”Östra Götaland” kan utgöras av Östergötland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland. ”Skåne” kan förbli som det är i delstatsform under förbehållet att delstaten inte söker utträde för att åter bli en del av Danmark.Nästa höst är det val till riksdagen. Som enskild väljare kan ni fråga riksdagsledamöterna i er valkrets var de står i denna sak. Det är enbart riksdagen som kan besluta om denna ”megareform”. Den svenska centralismen är som bekant starkt förankrad i nästan alla politiska läger på riksplanet. Samtidigt vinner den svenska federalismen allt mer terräng hos era partikamrater ute i kommuner och regionerna. Regionerna Skåne och Västra Götaland utgör ”förtrupper” i denna utveckling och flera är på gång.Här är två frågor till ledamöterna i riksdagen från er valkrets:c Är ni centralister eller federalister?c Vem ska jag (som federalist) rösta på i riksdagsvalet?

Fler artiklar från Debatt