04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alf Svensson: Hur tänker Persson reparera Sverigebilden?

n n Göteborgsmötet blev en skandal. Sverigebilden i världen är satt för lång tid framöver. Fredliga Sverige, den alliansfria idyllen uppe i norr, där statsråd skulle visa att dialog är metoden, där statsråd ställt upp i tid och otid och i det närmaste låtit sig hunsas, har fått uppleva sig degraderat till en vrå av världen där polisen inte har tillräckliga resurser och inte får använda nödvändiga metoder för att garantera demokratiskt valda ledares och allmänhetens trygghet.Samtidigt, under vår och sommar, samlas tusentals ungdomar i en ideell och/eller kristen anda. Där behövs inte en polis. Där kastas inte en gatsten. Dit reser heller inga tv-team och statsråden tar sig inte tid att träffa dem och lyssna på deras åsikter.n n Det som hände i Göteborg är en rättsskandal. EU-halvåret har kostat Sverige cirka 1 000 miljoner kronor. Nu ökar kostnaderna rejält. Och det är den ”vanlige hedervärde svensken” som får betala.Polisen är värd den största eloge. Justitieministerns oförmåga att tillstå att polisen inte hade utrustats tillräckligt och med riktiga hjälpmedel är uppenbar för varenda tv-tittare.Att demonstrera är att visa sympati eller antipati. Att kasta gatsten, rusa runt med rånarhuvor, skaffa sig molotovcocktails och allsköns redskap för att skada människor och fördärva egendom, har icke ett vitten med demonstration och demonstrationsrättigheter att göra.Kravallerna orsakades av några små grupper, hette det från ansvarigt håll till en början. Sedan växte de till ett par hundra. Det måste vara ren lögn, vad annars? Som om inte 1 500 poliser med hästar och hundar skulle kunna ta hand om 200 ligister! Till slut sa man att det var 600–700 som bråkade.De som underminerar tilltron till rättssamhället opererar i skydd av grupper som ena stunden häcklar poliser och i nästa andetag kritiserar våldsverkarnas vansinne.n n Nu måste Göran Persson och Lena Hjelm-Wallén slå sig ner och noga fundera över hur de ska reparera Sveriges demolerade anseende. Och i synnerhet bestämma sig för att utrusta rättssamhället med metoder så att allmänheten åter vågar vistas i sina utemiljöer och fredliga demonstranter kan demonstrera.Och Göran Persson! Nu har du fraterniserat, bjudit in och resonerat med ungdomar som berövat dig respekten som en statsminister som har kontroll över läget. När ska du bjuda in och träffa de stora ungdomsgrupper, som vet vad demokratiskt uppträdande är, som kan demokratins språk och som är en förutsättning för en trygg framtid?Det är dags att träffa dessa ungdomskadrar, Göran Persson. Och går det till äventyrs att få med något av de tv-team som i timmar visat våld och vanvett, så vore det sannolikt en tröst för många, som i dag känner resignation och tomhet.

Fler artiklar från Debatt