25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kommunal miss

När Frälsningsarmén erbjuder soppa, tvål och frälsning nappar budgetbantande kommuner gärna på de två förstnämnda artiklarna. Men det är den tredje som ger största samhällsvinsten.

Fler artiklar från Debatt