28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lugnande piller från regeringen

Det föds för få svenskar. Allt färre ska försörja allt fler. I dag är var femte svensk över 65 år, snart är var fjärde svensk så gammal. Den här utvecklingen har skapat stor oro för hur vi i framtiden ska klara äldreomsorgen i Sverige.n I går delade socialdepartementet ut ett lugnande piller. Nya beräkningar visar, att samtidigt som befolkningen blir allt äldre blir också de äldre allt friskare, och därmed mindre vårdkrävande.Men också socialdepartementets pigga prognos pekar på att äldreomsorgen behöver växa med uppåt 25 procent fram till 2030. Det är inte lite.Till det ska läggas att 40-talisterna, den stora kullen som snart är pensionärer, har vant sig vid en mycket hög levnadsstandard och kommer att ställa nya krav på äldreomsorgen. Det är ett tag sedan förnöjsamhet var en dygd.Vad som krävs är en flexibel arbetsmarknad utan åldersdiskriminering, där de friska och pigga som så önskar kan fortsätta att arbeta högt upp i åren. Det ger livskvalitet åt individen och är samhällsekonomiskt fördelaktigt.

Fler artiklar från Debatt