07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ständiga sparkrav ger skolan svåra problem

Nu ska Stålhagsskolan i Hultsfred spara en miljon igen. Hur länge ska vi fortsätta med detta sparande? Det har hållit på under hela 90-talet. Är målet den offentliga sektorns avskaffande? Är vidare målet att avskaffa kunskap och bildning? Om en groda ligger i en gryta med vatten och det långsamt upphettas kommer inte grodan att lämna det uppvärmda vattnet, utan går sin undergång till mötes. Är vi utsatta för samma strategi?Hur tänker ni politiker klara skolans problem? Heder åt Skolverket, som tagit fram statistik över situationen vid landets alla skolor. I Hultsfred är det 60 procent som blir godkända efter fyra år på gymnasieskolan. Många som kommer till skolan saknar behörighet och får gå på individuella programmet (IP), som även får en påfyllning från de som inte klarar något nationellt program. Antalet elever på IP ökar hela tiden.Varför klarar då eleverna inte av sina studier? En orsak är att man inte är närvarande på lektionerna. Alltför många skolkar. I dessa fall finns ju ingen anledning för skolan att ställa upp med extra resurser. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men väljer man att gå där är undervisningen obligatorisk.Personligen tror jag inte alla är mogna och motiverade för så många studieår, som vi har i Sverige. Om arbete finns så kan man återkomma på Komvux när man är mera motiverad. Flera arbeten för unga människor bör skapas. Skoldagen skulle även kunna göras kortare. Mycket studerande gör kroppen trött. Människor har olika intressen, så varför skulle inte det få gälla i skolan också? Låt dem som är intresserade av bilar få hålla på med det, och dem som är intresserade av samhällskunskap få ägna sig åt det. Motivationen är den bästa pedagogiska metoden.Utbildning måste få kosta pengar. Böcker som används i skolan är ibland alltför gamla. De behöver förnyas oftare än vad som är fallet i dag.Låt även lärarna trivas i skolan. Uppmuntra dem. Det som är bra för lärarna är bra för eleverna. Lärare som trivs, gör att även eleverna trivs. Hur ska man få lärare att trivas? Två saker: Bra arbetsmiljö och bra löner. Hittills har lärarna hållit samhället med arbetsrum genom att de gjort förarbete och skrivningsrättande hemma. Här har lärarna sparat enorma belopp åt samhället.Det måste också göras något åt lärarnas löner. Jag och flera av mina kolleger hade några år kvar till slutlön. Då gjordes systemet om. Vi kommer aldrig ifatt kolleger med några flera tjänsteår. Min son, som är nyutexaminerad civilingenjör, får högre begynnelselön än jag får efter mer än tjugo års lärartjänst. Jag har två akademiska examina, men tjänar ändå mindre än en som har tvåårig gymnasieutbildning och jobbar på ett företag i trakten. Jag måste även betala av studieskulder.Upp till en lön på 23 000 kronor får man behålla 80 procent av lönen vid arbetslöshet eller vård av sjukt barn. Vänsterpartiet vill höja beloppet till 30 000 kronor, som ett led i den generella välfärdspolitiken. Så till och med efter vänsterpartiets normer är vi lärare fattiga, för vi tjänar under 23 000 kronor.Vilken syn har ledande politiker när det gäller lärarlöner?

Fler artiklar från Debatt