06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Öppna dörrar

Sedan i lördags är det öppna dörrar på Systembolagen också på lördagar. Till vilken glädje?Klagomålen mot lördagsstängt på Systemet som infördes av en borgerlig regering i början av 80-talet, har varit mycket måttliga.Människor har förstått att det var en åtgärd som innebar en lättnad för många människor, främst kvinnor och barn.Genom minskad tillgänglighet ökade chansen att lördagskvällen inte skulle bli ett inferno. Måttlighetskonsumenterna lärde sig att anpassa sina inköp, personalen kunde få helgledigt och allt flöt på utan problem.Men med vår tids allt starkare frihetsfixering ökade trycket på de stängda dörrarna, och till sist kunde inte ansvariga politiker stå emot: Systemet skulle lördagsöppnas.Nu jublar avregleringsfanatikerna över den nya friheten, medan många barn, som redan lever i en utsatt tillvaro, känner oro och riskerar att drabbas av misshandel.Hade det inte varit rätt att avstå från ”friheten” för att ge dem en drägligare tillvaro? CARIN STENSTRÖM

Fler artiklar från Debatt