12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alkoholfria zoner

Idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen har tagit initiativ till något man kallar projekt Attityd. Tanken är att skapa alkoholfria miljöer för barn och ungdom. Tidig alkoholdebut ger ofta stora sociala och medicinska problem senare i livet.Det är Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO som driver kampanjen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet vädjar ordförandena för de två förbunden om medverkan från föräldrar, lärare och andra vuxna. Vi förmodar att de också gärna ser organisationer och föreningar av skilda slag som deltagare i aktionen.Idrottsrörelsens och nykterhetsrörelsens vädjan till vuxenvärlden är: Låt hemmen vara alkoholfria zoner. För barnens skull. Mot bakgrund av den debatt som förts i Nya Dagen om alkoholvanorna i kyrkorna bör kanske maningen också utsträckas till den världen. Satsar idrottsrörelsen på helnykterhet i sina egna led, så bör väl de kristna församlingarna rimligen kunna stå för motsvarande ideal.Riksidrottsförbundets och IOGT-NTO:s initiativ borde kunna utgöra startskottet för en riktigt bred folkrörelseaktion mot de nedbrytande krafter som påverkar de ungas sinnen i dag. Folkrörelse-Sverige har ännu en stor potential. Utnyttja den!

Fler artiklar från Debatt