18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stå upp för en helnykter församling!

I Nya Dagen 29 juni debatterades den icke existerande helnykterheten i Guds församling. Två par, ett icke helnyktert och ett helnyktert, kom där till tals om sin syn på alkohol. Samtidigt publicerars en undersökning bland läsarna i vilken 42 procent inte anser det inte är så noga med alkoholintaget då man är kristen.Man tar sig för pannan och undrar vart detta ska ta vägen. För mig har det alltid varit självklart att församlingen ska vara en alkoholfri oas. Detta borde inte ens behöva diskuteras, har jag resonerat. Och det finns två mycket starkt vägande skäl för detta ställningstagande.• Trovärdigheten. Hur ska Guds barn som tror på Jesu namn och bekänner sig till Kristus bli trodda av omgivningen om de går omkring och doftar alkohol?Låt mig ge ett exempel som för endast några få år sedan skulle varit helt hypotetiskt. I förbönsstunden i kyrkan en helt vanlig gudstjänst söker sig en man, som nyss blivit frälst och fri från alkoholdjävulen, fram för förbön. Äldstebröderna och pastorn luktar gammalt rödvin då de lutar sig över honom.Vilken gränslös tragik mitt i Guds församling! I synnerhet när man vet att endast en lättöl kan kasta mannen tillbaka i alkoholhelvetet.• Ansvar kräver nykterhet. Så har ett icke namngivet försäkringsbolag formulerat sig. På de flesta arbetsplatser i dag krävs också nykterhet.Men ska man inte kunna kräva att troende människor med en tjänst att vaka över Guds församling står för nykterhet?I dag kallas det kultur att sitta hemma i kristna vänners lag och smutta på en vinpava. Om detta på något sätt ska kallas för kultur så blir det i så fall med tilläggsordet dekadens.Sedan detta med måttligheten. Författaren Bengt Anderberg berättade en gång om hur han blev alkoholist. ”Jag hade i 27 år levt utan alkohol. Så tänkte jag att en människa måste väl någon gång pröva på alkoholens lyckorus. Tre år senare var jag mogen för min första intagning på mentalsjukhus.”Anderberg tillade: ”Ingen behöver någonsin den första supen.”Chefredaktör Grahn skriver i Nya Dagen 29 juni:” Det är inte synd att ta ett glas vin. Däremot är det synd att vi får allt färre kristna föredömen.”Själv drar jag av ytterligare många skäl med glädje en lans för en helnykter kristen församling.

Fler artiklar från Debatt