12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pastorer – ge era åhörare starka skäl för tron!

Vi önskar alla att ungdomar (och äldre) ska bli helt hängivna Jesus. Men kan det vara så att en del människor inte riktigt vågar ge sig helt hän därför att de upplever det som en risk. En större hängivenhet leder ju till att tron blir mer allvarlig.Detta är underbart, men det skapar också nya svåra frågor i människors liv. Och kan det då vara så att en del är rädda för att inte få svar på sina frågor och väljer därför att inte bli allt för hängivna?Jag vet att detta är hypotetiskt, men bara tanken borde få oss att stanna till. Jag har själv träffat en person som menade att den höll på att bli ateist på grund av Gamla Testamentet och allt hemskt som hände där. Lösningen kan då bli att inte ta tron på allt för stort allvar.Nu tror jag att det finns väldigt bra svar på detta dilemma såväl som mycket annat. Men frågan är, undervisar vi om detta på ett enkelt och lättbegripligt sätt?Vad jag efterlyser är alltså mer sund apologetik. Givetvis är det inte så att all vår tid ska upptas av att försvara den kristna tron, men jag tror att detta ämne måste finnas med som grund för det vi talar och undervisar.Hur gör vi detta då? Vi måste själva vara insatta i ämnet. En uppgift för alla pastorer är att läsa och noga begrunda olika apologetiska resonemang. Stefan Gustavssons bok ”Kristen på goda grunder” är ett måste som introduktion till detta ämne. Köp den! Visst innebär detta en del arbete och det kan kräva att vi själva tar itu med de svåra frågorna på ett nytt sätt, men å andra sidan är det vad pastorer är anställda för.Att du och jag har lätt att tro och inte känner behov av apologetik innebär inte att alla andra upplever likadant! Därför är det vårt ansvar inför Gud att utrusta människor med starka skäl till att tro på kristendomen. När ungdomar växer upp behöver de något mer än bara inspiration och utmaningar. De behöver också en god grund både i levande apologetik och teologi.

Fler artiklar från Debatt